Ma és holnap zárva.
%full_date_month%

Biztosítás

A Városligeti Műjégpálya érvényes belépőjeggyel rendelkező vendégei számára balesetbiztosítást nyújt, az ALFA Biztosító közreműködésével.

Egészségügyi ügyelet

A Városligeti Műjégpályán nyitvatartási időben állandó egészségügyi szolgálat üzemel, melyet az ERGO-Ambulance Kft. biztosít. Sérülés esetén mindenképpen keresd fel az egészségügyi szolgálatot ellátó szakembert, mert a balesetbiztosítás elengedhetetlen feltétele, hogy itt ambuláns lapot állítsanak ki.

Baleset ért a Műjégpályán?

Az alábbiak szerint járj el a baleseti biztosítás igényléséhez:
 1. Az orvosi szobában vedd át a Alfa Biztosító ún. Szolgáltatási Igénybejelentő lapját, melyet nyugodtan haza is vihetsz és otthon is kitöltheted. 
 2. kitöltött Igénybejelentő laphoz csatold az alábbi dokumentumokat:
  • az orvosi szobában kapott ambuláns napló másolatát
  • ha kórházi ellátásban részesültél, a kórházi zárójelentést, röntgen lelet szöveges leírását
  • (ha van) gyógyászati segédeszközökről a vásárlásokról kapott bizonylatokat, számlákat
  • belépőjegy, bérlet másolatát, ha más jogcímen tartózkodtál a sportlétesítményben, ennek leírását.
  • baleseti jegyzőkönyvet pecséttel, aláírással ellátva, melyet a Városligeti Műjégpálya állít ki.  A baleseti jegyzőkönyvet emailben kell kérni a  biztositas@mujegpalya.hu címen, vagy személyesen a Városligeti Műjégpálya irodájában.
 3. Az előző pont szerinti dokumentumokat a balesettől számított 15 napon belül  kell ide benyújtani e-mail-ben:

A Városligeti Műjégpálya területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatás igénylésére az a vendég jogosult, aki érvényes belépővel rendelkezik, a nyolcvanadik életétévét még nem töltötte be és akinek sérüléséről  a helyszínen az állandóan működő egészségügyi ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet vettek fel!

Az Üzemeltető által kötött jegybiztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem tartozik, mindenki saját felelősségére korcsolyázik, saját felelősségére használja a jégfelületet.  A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartásával okozta. 

Nyolcvanadik életévüket betöltött vendégek a belépéssel elfogadják, hogy esetükben a balesetbiztosítás nem érvényesíthető és az Üzemeltető sem kötelezhető a balesetbiztosítás szerinti díj vagy bármilyen kártérítés, költségtérítés megfizetésére.   A jégpályát csak saját felelősségükre és kockázatukra veszik igénybe ők is.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a megkülönböztető  ruházatot viselő alkalmazottai, önkéntesei akár a menetiránnyal szemben, akár a pályán keresztben vagy más módon áthaladjanak, ha megítélésük szerint baleset megelőzés vagy mentés miatt közbe kell avatkozniuk, számukra minden esetben elsőbbséget kell biztosítani.  Az Üzemeltetőtől nem követelhető kártérítés, ha az elsőbbséget nem biztosítják és emiatt baleset, vagy kár keletkezik.

A Városligeti Műjégpályán megvalósuló, nem az Üzemeltető által szervezett rendezvényekre a Városligeti Műjégpálya jegybiztosítása nem terjed ki.  Ezeken a rendezvényeken történt balesetek tekintetében a Szervező, illetve a Szervező biztosítója felel